CHARLA MONTES
22 DE XUÑO DE 2018

- EMPREGO PÚBLICO: ACTA DA SELECCIÓN DE PERSOAL para a CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 6 peóns de obras e limpeza viaria (oficial IV) - Plan de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2018. Resultado FASE B DA ENTREVISTA e proposión de candidatos para a CONTRATACIÓN.

- EMPREGO PÚBLICO: ACTA DA SELECCIÓN DE PERSOAL para a CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 3 condutores (oficial III) e 5 peóns de obras (oficial IV) - Exercicio económico 2018. CONVOCATORIA DAS ENTREVISTAS PERSOAIS o vindeiro luns día 2 de xullo ás 9:30h. (peons de obras) e 13:00h. (conductores) na Casa do Concello.

- CHARLA INFORMATIVA: "Obriga de corta de arborado e desbroces que establece a lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestaris de Galicia". Venres día 22, consulta horarios.

- SENDEIRISMO: O vindeiro 30 de Xuño vase celebrar a ruta dos acantilados do Loiba en Ortigueira. Inscrición ata o xoves 28 de xuño.

- REPOBOACIÓNS FORESTAIS: Aviso segundo a Lei 7/2012 de Montes de Galicia sobre as repoboacións forestais e as distancias que teñen que deixar as novas plantacións.

- PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA: Recordatorio das obrigas dos responsables dos terreos forestais contemplados na Lei 3/2007.

- INFORMÁTICA BÁSICA PARA PERSOAS DESEMPREGADAS: Curso de formación para a adquisición de coñecementos básicos de informática de cara á mellora da empregabilidade. Abertos durante todo o ano.

- OBRADOIROS PARA O EMPRENDEMENTO: Obradoiros de formación para a adquisición de recursos, coñecementos e habilidades de cara á creación de empresas. Aberto durante todo o ano.

- AS PEGADAS DE ROSALÍA: Consulta toda a información sobre o itinerario cultural a partires dunha ruta xa existente deseñada polo intelectual dodrense Avelino Abuín de Tembra, e que une os concellos de Santiago, Ames, Brión, Padrón e Dodro.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Sendeirismo Xuño 2018
Encontro coa Arte 2018
Plan Maior Seguridade