Solicitude de CITA PREVIA
21 DE DECEMBRO DE 2020

- ATENCIÓN AO PÚBLICO NAS OFICINAS MUNICIPAIS:
A partir do vindeiro 20 de Maio volverase a atender á veciñanza nas distintas oficinas municipais unica e exclusivamente con CITA PREVIA.

Tal e como recomendan as autoridades sanitarias, priorizarase a atención por vía telefónica ou telemática. A atención presencial, sempre e cando sexa por motivos de urxencia, precisará CITA PREVIA.

Para evitar aglomeracións, o acceso as oficinas farase de forma unipersoal e por orde segundo a hora da cita previa asignada. A veciñanza deberá esperar fora das instalacións gardando a distancia de seguridade de 2 metros ata que poidan ser atendidos.

- MODIFICACIÓN PUNTUAL DO P.X.O.M DE BRIÓN: Documento de modificación aprobado inicialmente polo Pleno do Concello de Brión en sesión do 16 de decembro de 2020.

- VISITA DOS REIS MAGOS: As suas Maxestades os Reis Magos de Oriente visitarán ó Concello de Brión un ano mais. Nun ano distinto, marcado pola COVID-19, os Reis Magos visitarán todas e cada unha das parroquias do concello. Así as cousas a comitiva comezará o seu camiño den Cornanda ás 10:30h. da mañan e rematará sobre das 20h. na Carballeira de Santa Minai. A rapazada poderá falar durante uns minutos coas maxestades e entregarlles as súas cartas para pedirlle os seus agasallos. Motivado pola pandemia, haberá que gardar as distancias de seguridade, vir provisto/a de mascariña e, co fin de evitar aglomeracións, cada neno/a só poderá estar acompañado por unha persoa adulta. No cartel podedes ver os horarios estimados e os lugares de parada.

- OBRADOIRO DE EMPREGO "FORESTAMES - BRIÓN": Resultados provisionais do proceso para a seleción do persoal DIRECTIVO, DOCENTE, ADMINISTRATIVO e ALUMNADO-TRABALLADOR.

- 25 FESTIVAL DE TÍTERES: O Concello de Brión organiza un ano mais o tradicional festival de títeres no Nadal, será os vindeiros días 28, 29 e 30 de decembro no Pavillón Polideportivo ou no Centro Social dependendo da demanda. Todas as represetnacións serán as 18h. con aforo limitado. É preciso reservar localidade chamando ao 981 50 99 08.

- PLAN DE ACCIÓN POLO CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACES): O Concello de Brión, coa sua adhesión o Pacto das alcaldias polo clima, comprometeresa a reducir os gases de efecto invernadoiro polo menos un 40% ata 2030 e a elaborar o documento PACES. Compre destacar que a elaboración do documento PACES foi subvencionado o abeiro das axudas convocadas pola Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, destinadas a entidades locais asinantes do Pacto das Alcaldias para o clima e a Enerxía Sostible. Operación cofinanciada pola Unión Europea, a traves do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER).

- CONCILIA NADAL - OBRADOIROS: Os días 23, 28, 29, 30 de decembro e o 1, 4, 5, 7 de xaneiro de 7:30 a 15:30h. Só para casos nos que nai e pai traballen en on teñan outra opción para deixar ós/as rapaces/as. Preinscricíon ata o 30 de novembro no 981 50 99 08 ou actividadesbrion@gmail.com

- BRIÓN SOLIDARIO: Colabora coa campaña municipal de doazón de alimentos. Doa alimentos non perecedoiros, correctamente empaquetados, especialmente azucre, produtos de Nadal, hixiene persoal e conservas. Así de fácil, así de responsable!

- CURSOS DA AULACEMIT: Ábrese o periodo de inscrición para os obradoiros de SEDE ELECTRÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO E VIDEOCHAMADA. Realizaranse cando se inscriban como mínimo 3 persoas. Horario de mañá e tarde. Cota gratuíta.

- PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE BRIÓN: A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 11 de febreiro de 2020, aprobou inicialmente este plan. Este instrumento sométese a información pública polo prazo de un mes, a contar desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP NÚMERO 34 do Mércores, 19 de Febreiro de 2020), a fin de que as persoas que o desexen poidan formular as correspondentes alegacións, observacións e suxestións.

- REPOBOACIÓNS FORESTAIS: Aviso segundo a Lei 7/2012 de Montes de Galicia sobre as repoboacións forestais e as distancias que teñen que deixar as novas plantacións.

- PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA: Recordatorio das obrigas dos responsables dos terreos forestais contemplados na Lei 3/2007.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Reis Magos
Que non se apague a luz do Nadal
Festival de Títeres