Imarxinacións de FRAN LAREO
19 DE ABRIL DE 2018

- LIBROS PARA SERMOS LIBRES: Sumamonos a campaña da Deputación da Coruña con motivo do día internacional do libro o vindeiro 23 de Abril. Agasallo de libros simultáneo en 30 concellos.

- RUTA ROSALIANA: O vinveiro sábado 5 de maio celebrarase a ruta en autocar con con acompañamento, guías e visitas teatralizadas. Inscríbete gratuitamente antes do 27 de Abril.

- EMPREGO PÚBLICO: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL e PUNTUACIÓNS DOS ASPIRANTES admitidos na convocatoria do concurso para a SELECCIÓN DE UN/A ARQUITECTO/A INTERINO/A para a praza de arquitecto municipal do Concello de Brión, por comisión de servizos do seu titular.

- RUTAS DE SENDEIRISMO: Presentamos duas novas rutas de sendeirismo para o mes de maio, concretamente o día 1 Ruta de Muxía - Monte Facho e o 17 Senda da Fraga do rio Barragán.

- MATRÍCULA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL: Dende o 16 ao 30 de Abril estará aberto o prazo para inscrición de nenos/as de 0 a 3 anos na Escola Infantil Municipal de Brión para o curso 2018/2019.

- REPOBOACIÓNS FORESTAIS: Aviso segundo a Lei 7/2012 de Montes de Galicia sobre as repoboacións forestais e as distancias que teñen que deixar as novas plantacións.

- PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA: Recordatorio das obrigas dos responsables dos terreos forestais contemplados na Lei 3/2007.

- INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN: O venres día 6 de abril ás 20:30 hrs. inauguración da expsición do veciño de Brión Fran Lareo e que leva por título IMARXINACIÓNS. Poderá visitarse na sala de exposicións da Casa da Cultura ata o vindeiro día 20 de abril.

- INFORMÁTICA BÁSICA PARA PERSOAS DESEMPREGADAS: Curso de formación para a adquisición de coñecementos básicos de informática de cara á mellora da empregabilidade. Abertos durante todo o ano.

- OBRADOIROS PARA O EMPRENDEMENTO: Obradoiros de formación para a adquisición de recursos, coñecementos e habilidades de cara á creación de empresas. Aberto durante todo o ano.

- AS PEGADAS DE ROSALÍA: Consulta toda a información sobre o itinerario cultural a partires dunha ruta xa existente deseñada polo intelectual dodrense Avelino Abuín de Tembra, e que une os concellos de Santiago, Ames, Brión, Padrón e Dodro.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Matrícula Escola Infantil Municipal
RUTA ROSALIANA 2018
LIBROS PARA SERMOS LIBRES