Cea Solidaria 2019
16 DE XANEIRO DE 2019

- EMPREGO PÚBLICO: LISTA DEFINITIVA de admitidos e exluídos, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL e citación para a realización dos exercicios da FASE DE OPOSICIÓN do proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de TÉCNICO DE XESTIÓN DE SECRETARIA DO CONCELLO DE BRIÓN mediante o sistema de concurso-oposición.

- CEA SOLIDARIA: Este ano... noite de oscars, benvicos a Hollywood!!! VIII cea solidaria co pobo Saharaui o sábado 9 de Marzo as 21h. no Restaurante Paz Nogueira de Santiago de Compostela.

- TERMALISMO 2019: Convócanse prazas de balnearios para o ano 2019, información sobre beneficiarios, prazos e solicitude no Centro Social Polivalente.

- Iº PREMIO “LAUDAMUCO” PARA TEXTOS TEATRAIS: Coa intención de estimular e apoiar a creación dramática en lingua galega, contribuír ao recoñecemento de Vidal Bolaño por todo o que representou e segue a representar na nosa cultura, o Concello de Brión, co apoio da Academia Galega de Teatro e de Edicións Positivas, convoca, o Iº Premio “Laudamuco” para Textos Teatrais 2019. Bases da convocatoria na web.

- REPOBOACIÓNS FORESTAIS: Aviso segundo a Lei 7/2012 de Montes de Galicia sobre as repoboacións forestais e as distancias que teñen que deixar as novas plantacións.

- PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA: Recordatorio das obrigas dos responsables dos terreos forestais contemplados na Lei 3/2007.

- AS PEGADAS DE ROSALÍA: Consulta toda a información sobre o itinerario cultural a partires dunha ruta xa existente deseñada polo intelectual dodrense Avelino Abuín de Tembra, e que une os concellos de Santiago, Ames, Brión, Padrón e Dodro.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Termalismo 2019
Infobrion.com
Briondixital.org