Solicitude de CITA PREVIA
23 DE NOVEMBRO DE 2020

- ATENCIÓN AO PÚBLICO NAS OFICINAS MUNICIPAIS:
A partir do vindeiro 20 de Maio volverase a atender á veciñanza nas distintas oficinas municipais unica e exclusivamente con CITA PREVIA.

Tal e como recomendan as autoridades sanitarias, priorizarase a atención por vía telefónica ou telemática. A atención presencial, sempre e cando sexa por motivos de urxencia, precisará CITA PREVIA.

Para evitar aglomeracións, o acceso as oficinas farase de forma unipersoal e por orde segundo a hora da cita previa asignada. A veciñanza deberá esperar fora das instalacións gardando a distancia de seguridade de 2 metros ata que poidan ser atendidos.

- PLAN DE ACCIÓN POLO CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACES): O Concello de Brión, coa sua adhesión o Pacto das alcaldias polo clima, comprometeresa a reducir os gases de efecto invernadoiro polo menos un 40% ata 2030 e a elaborar o documento PACES. Compre destacar que a elaboración do documento PACES foi subvencionado o abeiro das axudas convocadas pola Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, destinadas a entidades locais asinantes do Pacto das Alcaldias para o clima e a Enerxía Sostible. Operación cofinanciada pola Unión Europea, a traves do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER).

- OBRADOIRO DE EMPREGO "FORESTAMES - BRIÓN": Publícanse as BASES da convocatoria para a selección e contratación do persoal deste obradoiro de emprego conxunto entre os Concellos de Ames e Brión.

- BRIÓN EN NEGRO: Un ano mais o concello unise á campaña Brión en Negro para conmemorar o 25 de Novembro, Día Internacional Conta a Violéncia de Xénero. A veciñanza poe solicitar material para facer visible esta campaña nas oficinas municipais (Casa do Concello e Centro Social Polivalente), tanto en formato impreso como dixital, e pode solicitarse telefonicamente ou a través de brionennegro@briondixital.org.

- CONCILIA NADAL - OBRADOIROS: Os días 23, 28, 29, 30 de decembro e o 1, 4, 5, 7 de xaneiro de 7:30 a 15:30h. Só para casos nos que nai e pai traballen en on teñan outra opción para deixar ós/as rapaces/as. Preinscricíon ata o 30 de novembro no 981 50 99 08 ou actividadesbrion@gmail.com

- OS QUINQUILLÁNS: Presentando a obra "A pluma viva de Rosalía". Venres 27 de Novembro as 20h. no Centro Social Polivalente. Aforo limitado. É preciso reservar localidade chamando ao teléfono 981 50 99 08.

- TEATRO DO ATLÁNTICO: Presentando a obra "Dúas donas que bailan". Sábado 5 de Decembro ás 20h. no Centro Social Polivalente. Aforo limitado. É preciso reservar localidade chamando ao teléfono 981 50 99 08.

- CLÁSICOS NUNHA HORA, TEATRO CON VALORES: Coa obra "1879. Casa de Bonecas", adaptación de Casa de Bonecas de Henrik Ibse, un clásico en 60 minutos. Sábado 12 de Decembro ás 20h. no no Centro Social Polivalente. Aforo limitado. É preciso reservar localidade chamando ao teléfono 981 50 99 08.

- PEL-REACTIVA: O Concello de Brión, xunto coa Deputación da Coruña, convoca AXUDAS PARA AUTONOMOS E PEME’S para contribuír a paliar os danos derivados da COVID-19. BASES E SOLICITUDE NA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO. Solicitude: ata o 25 de Novembro ás 14.00h.

- BRIÓN SOLIDARIO: Colabora coa campaña municipal de doazón de alimentos. Doa alimentos non perecedoiros, correctamente empaquetados, especialmente azucre, produtos de Nadal, hixiene persoal e conservas. Así de fácil, así de responsable!

- CURSOS DA AULACEMIT: Ábrese o periodo de inscrición para os obradoiros de SEDE ELECTRÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO E VIDEOCHAMADA. Realizaranse cando se inscriban como mínimo 3 persoas. Horario de mañá e tarde. Cota gratuíta.

- PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE BRIÓN: A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 11 de febreiro de 2020, aprobou inicialmente este plan. Este instrumento sométese a información pública polo prazo de un mes, a contar desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP NÚMERO 34 do Mércores, 19 de Febreiro de 2020), a fin de que as persoas que o desexen poidan formular as correspondentes alegacións, observacións e suxestións.

- REPOBOACIÓNS FORESTAIS: Aviso segundo a Lei 7/2012 de Montes de Galicia sobre as repoboacións forestais e as distancias que teñen que deixar as novas plantacións.

- PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCEDIOS FORESTAIS DE GALICIA: Recordatorio das obrigas dos responsables dos terreos forestais contemplados na Lei 3/2007.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

PEL Reactiva
Festival Brión Inclúe
Brión Solidario